Ақсу қаласының Орталықтандырылған
кітапханасы
Басты Оқырмандарға Пайдалану ережесі Ақсу қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапхананы пайдалану ережесі
Ақсу қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапхананы пайдалану ережесі

1. Жалпы ережелері

1.1. «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапхананы пайдалану ережесін ҚР Конституциясына, ҚР «Мәдениет туралы» Заңына, ҚР «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңына, «Ақсу қаласының ОКЖ» КММ ережесіне, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі кітапханалар жүйесін пайдалану ережесіне сәйкес әзірленді және бекітілді. 

1.2. Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы (бұдан әрі – Ақсу қ. ОКЖ) - бұл құжаттар қорын ұйымдастырған және оларды жеке және заңды тұлғаларға уақытша пайдалануға беретін ақпараттық, мәдени және білім беру мекемесі.

1.3. «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапхана қорлары Қазақстан Республикасының мемлекеттік меншігі болып табылады және мемлекеттің қорғауында тұр.  

1.4. «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханалары Қазақстан Республикасы азаматтарының экономикалық, әлеуметтік және рухани дамуы мақсатында ақпараттық ресурстар мен кітапхана қорларын тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге арналған.

1.5. «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханалары жалпыға қолжетімді - барлық азаматтарға, сондай-ақ ұйымдық-құқықтық нысанына және меншік нысанына қарамастан заңды тұлғаларға қор мен қызметтерді пайдалану мүмкіндігін береді.

 2. Кітапхана пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері

 1. Кітапхана қызметін пайдалану тегін.
 2. «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ-нің барлық құрылымдық бөлімшелерінде бар баспасөз шығармаларын уақытша пайдалануға алуға, ақпараттық және электрондық қызметтерді пайдалануға құқылы.
 3. Жұмыста қолда бар ЭДБ-дан толық мәтінді құжаттарды пайдалану: монитор экранынан құжатты оқу жолымен кітаптар мен мақалалардың электрондық каталогтарын пайдалану, принтерде құжатты басып шығаруды пайдалану.
 4. Оқу залдарында қашықтағы деректер базасын пайдалана отырып ақпараттық ресурстарды алу.
 5. Уақытша тұратын азаматтар (демалыста, іссапарда, каникулда және т.б.) ОКЖ кітапхана қорларын тек оқу залында ғана пайдалануға құқылы.
 6. Кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты арқылы кітапхана қорының құрамы туралы тегін ақпарат алу.
 7. Ақпарат көздерін іздеуде және таңдауда консультациялық көмек алу.
 8. Абонементтерде баспасөз туындыларын және үйге өзге де материалдарды уақытша пайдалануға тегін алуға болады.
 9. Абонементтерде, әдетте, 5-тен артық емес баспа туындысы мен басқа да құжаттарды 30 күн мерзімге (балаларға – 15 күн) алуға болады.
 10. Абонементтерде, егер басқа пайдаланушылар тарапынан сұраныс болмаса, құжаттарды пайдалану мерзімін қатарынан екі реттен асырмай ұзарту.
 11. «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ жұмысы бойынша ауызша немесе жазбаша түрде шағымдар, ескертулер мен ұсыныстар айту.

2.2.«Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханаларының пайдаланушылары міндетті:

 1. Кітапханаға жазылу кезінде пайдаланушылар «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханаларын пайдалану ережесімен танысуға және оларды орындау туралы міндеттемені оқырман формулярына қол қойып растауға міндетті, ол кітапхана ережелеріне қосылу шартын жасасудың жазбаша нысаны болып табылады. Формулярдың бет жағына қол қойылып, пайдаланушы «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханаларын пайдалану ережелерін мүлтіксіз сақтау үшін жауапкершілікті өзіне алады.
 2. «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапхана қорынан баспа шығармаларын немесе басқа да құжаттарды жоғалтқан немесе оған зиян келтірген пайдаланушылар: басылымдарды кітапханамен тең құнды деп танылған құжаттармен ауыстыруға міндетті. Ауыстыру мүмкін болмаған жағдайда пайдаланушы Қазақстан Республикасының «Мәдениет туралы» Заңына сәйкес жоғалған басылымның немесе құжаттың он еселенген құнын өтеуге міндетті.
 3. Ал 14 жасқа толмаған тұлғалардың құжаттарды жоғалтқаны және бүлдіргені үшін, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленгендей 14 жастан 18 жасқа дейінгі тұлғалардың олардың заңды өкілдері (ата-аналары, асырап алушылары, қорғаншылары немесе қамқоршылары) жауапты болады.
 4. Кітапхана қорынан алынған құжаттарға ұқыпты қарау.
 5. Абонементте алынған құжаттың әрбір данасы үшін өзінің оқырман формулярына қол қою керек. 10 жасқа дейінгі балалар құжатты алғаны үшін қол қоймайды, оның орнына баланың ата-анасының немесе қамқоршысының қолын қоюға «Кепілгер» кепіл болып табылады.
 6. Абонементтерде жазу және қайта тіркеу кезінде кітапхана пайдаланушылары міндетті: жеке куәлігін және тұратын жерін растайтын құжатты көрсетуге; 14 жасқа дейінгі кітапхана пайдаланушылары ата-аналардан немесе басқа заңды өкілдерден кепілгерлік беруге міндетті.
 7. Құжаттарда белгі, асты сызулар жасауға, беттерді жұлып алу және бүктеуге болмайды.
 8. Абонементтерде пайдаланушыларға басылымдарды басқа тұлға үшін қайтаруға және алуға рұқсат етілмейді.
 9. Құжаттарды алған кезде қарап шығу және қандай да бір ақаулықтар анықталған жағдайда бұл туралы кітапханашыға хабарлау керек, ол құжат формулярында тиісті белгі жасауға міндетті.
 10. Құжаттарды белгіленген мерзімде қайтаруға, ал қажет болған жағдайда бұл мерзімді уақтылы ұзартуға міндетті.
 11. Егер олар оқырман формулярына жазылмаса, кітапханадан құжаттарды шығармау.
 12. Кітапхана абонементтерінің кітап қорларын орналасуы қолжетімділігін бұзбау.
 13. ОКЖ мүлкіне ұқыпты қарау, сыпайы болу және қоғамдық тәртіп ережелерін бұзбау.
 14. «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ ғимаратында темекі шегуге тыйым салынады.
 15. Кітапхананың Коворкинг- орталығында жұмыс істеу тәртібі
 16. Пайдаланушылардың коворкинг-орталығында жұмыс кітапхана қызметкерінің қатысуымен жүргізіледі.
 17. Компьютерді қосу мен өшіруді тек кітапхана қызметкерлері жүргізеді.
 18. Компьютермен (Интернет) үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы күніне 2 сағаттан аспауы тиіс.
 19. Интернеттен ақпарат іздеудің барлық сұрақтары бойынша пайдаланушы кітапхана қызметкеріне жүгінуі тиіс.
 20. Пайдаланушылар дискілік жинақтағыштармен кітапхана қызметкерінің алдын ала тексеруден кейін жұмыс істейді.
 21. Пайдаланушылар ОКЖ қорынан кез келген электрондық құжаттарды сұрауға, қарауға құқылы.
 22. Пайдаланушыларға кітапхана қорынан құжаттарды, мақалаларды, ақпаратты көшіруге және басып шығаруға мүмкіндік беріледі. Ақпаратты көшіруге тек авторлық құқықты бұзбайтын көлемде ғана жол беріледі.
 23. «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханаларының құқықтары мен міндеттері

4.1. «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханалары құқылы:

 1. Мақсаты мен міндеттеріне сәйкес қызметтің мазмұны мен нысандарын дербес анықтау.
 2. Үйге пайдаланушыға құжаттар беруді жүргізу, осы құжаттарды пайдалану мерзімін ұзарту.
 3. Құжаттарды пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушыға телефон арқылы хабарлау, оларды кітапханаға қайтару қажеттілігі туралы электрондық поштаға хабарлама жіберу. Егер осы мерзім өткеннен кейін құжаттар кітапханаға қайтарылмаса, пайдаланушыға оларды қайтару немесе ауыстыру туралы жазбаша талап жібереді. Егер құжаттар дәлелсіз себептермен уақытында қайтарылмаса, пайдаланушы борышкер болып саналады және пайдалану құқығынан айырылуы мүмкін.
 4. Пайдаланушылардың кітапханаға берген құжаттарын уақытында қайтаруын бақылау.
 5. Жекелеген жағдайларда жоғары сұранысқа ие құжаттарды пайдаланудың белгіленген мерзімдерін қысқарту.
 6. В отдельных случаях сокращать установленные сроки пользования документами повышенного спроса.
 7. Үйге анықтамалық, сирек кездесетін және құнды жалғыз дана кітаптарды бермеу.

4.2. «Ақсу қаласының Орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханалары міндетті:

 1. Жазба кезінде кітапханашы пайдаланушыны «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ кітапханаларын пайдалану ережесімен таныстыруға міндетті.
 2. «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ жарғысына және осы Пайдалану ережелеріне сәйкес кітапханалар кітапхана пайдаланушылары үшін кез келген ақпаратқа еркін қол жеткізуге, әдебиетті таңдауға, кеңес беру арқылы құжаттармен жұмыс істеуге көмек көрсетуге, ОКЖ-да бар қатты және электрондық тасығыштардағы анықтамалық-библиографиялық аппаратпен жұмыс істеу жүйесімен танысуға міндетті.
 3. Кітапхана қорларын кітапхананың картотекалары мен каталогтарында уақытылы және толық көрсету.
 4. Абонементтер мен оқу залдарында толыққанды жұмыс істеу үшін кітапхананың әрбір пайдаланушысы мен оқырманына қолайлы жағдай жасау.
 5. Кітапханада сақталатын құжаттарға пайдаланушылардың еркін қол жеткізу құқығын шектеуге жол бермеу.

6.Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, кітапхана пайдаланушылары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау.

 1. Өз қорлары мен қызметтерін насихаттау, пайдаланушының кітаптар мен басқа да құжат көздеріне деген қызығушылығын дамыту және көтермелеу.
 2. Кітапхана пайдаланушыларына қызмет көрсетудің жоғары мәдениетін қамтамасыз ету, қажетті кітаптарды, басқа да баспа шығармаларын және басқа да материалдарды таңдауға көмек көрсету.
 3. Кітапхана қорларында пайдаланушыға қажетті құжаттар болмаған жағдайда «Ақсу қаласының орталықтандырылған кітапханасы» КММ басқа кітапханаларынан сұрау.
2020-02-25 17:10:30
Жаңалықтар
2 қазан күні Орталық кітапхананың әлеуметтік желілерінде оқырмандарға қазақ ақыны Жұбан Молдағалиевтің туғанына 100...
02 Қазан 2020 ж.
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ РЕСМИ САЙТЫ
Кітапхананың жұмыс режимі:
ДС-ЖМ 09:00 — 18:00
ЖК: Демалыс
Астана, 44 көшесі
Басшысы
Шинагулова Үміт Нұрланқызы
Ақсу кітапханасының басшысы
Жаңалықтар мұрағаты